Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
KWF Kankerbestrijding 7.343,00 7.337,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 0,00 5.378,00 0,00 0,00
Nierstichting 3.159,00 3.516,00 0,00 0,00
ReumaNederland 2.926,00 3.425,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 2.673,00 2.892,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.466,00 2.840,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.243,00 2.508,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.769,00 2.183,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.869,00 1.932,00 0,00 0,00
Hersenstichting 552,00 1.159,00 0,00 0,00
Longfonds 1.864,00 1.117,00 0,00 0,00
Hartstichting 5.320,00 1.103,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 569,00 781,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 633,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 0,00 527,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 640,00 486,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 323,00 304,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 0,00 203,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 631,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dorpsvermaak Zuidoostbeemster 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Sint-Nicolaas Comtié 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.