Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Epilepsiefonds 836,00 1.265,00 936,00 0,00
Natuurmonumenten 1.155,00 900,00 941,00 0,00
Oranjecomitee Grootebroek/Bovenkarspel 0,00 0,00 1.126,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.334,00 1.332,00 1.341,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.538,00 1.609,00 1.380,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.170,00 2.444,00 1.451,00 0,00
Hersenstichting 1.600,00 1.263,00 1.464,00 0,00
Diabetes Fonds 2.202,00 1.267,00 1.539,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.185,00 1.966,00 1.607,00 0,00
ZOA 0,00 197,00 1.873,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.819,00 1.993,00 2.097,00 0,00
Amnesty International 1.972,00 1.795,00 2.105,00 0,00
Dierenbescherming 2.816,00 2.017,00 2.369,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.333,00 2.605,00 2.542,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.088,00 1.189,00 2.881,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 2.898,00 0,00
Longfonds 2.512,00 2.004,00 3.064,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.751,00 5.007,00 3.140,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.418,00 2.875,00 3.688,00 0,00
dorpsblad Bokaal 0,00 4.414,00 3.983,00 0,00
Nierstichting 5.131,00 4.660,00 4.049,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 3.383,00 3.381,00 4.203,00 0,00
ReumaNederland 6.163,00 6.245,00 6.311,00 0,00
Hartstichting 6.634,00 7.298,00 7.212,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 9.945,00 8.913,00 9.016,00 0,00
Stichting Oranje Comite Grootebroek 0,00 0,00 0,00 0,00
Zonnebloem, afdeling Lutjebroek 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Zonnebloem Grootebroek 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Comite Lutjebroek 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranje Fonds 443,00 221,00 0,00 0,00
Zonnebloem, Bovenkarspel 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dierenambulance Hoorn e.o. 0,00 0,00 0,00 0,00
December Comit� Lutjebroek 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Muziekvereniging Crescendo 0,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnebloem 0,00 0,00 0,00 0,00
EHBO Stede Broec 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 276,00 0,00 0,00 0,00
Fanfare Irene 0,00 895,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.