Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 0,00
voetbalvereniging Steenbergen 0,00 10.782,00 0,00 0,00
Harmonie St. Caecilia Kruisland 0,00 0,00 0,00 0,00
Scouting steenbergen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kleine Tour Steenbergen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Ontspanning voor Welberg 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kruislands Karnaval 0,00 0,00 1.577,00 0,00
Stichting PLUSBUS Steenbergen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
T Vosse-ol 0,00 0,00 981,00 0,00
Stichting Karnaval Steenbergen 0,00 3.333,00 3.333,00 0,00
Feestcomité Steenbergen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Carnaval Peeloofdurp 0,00 0,00 0,00 0,00
Sint Nicolaas Comite Nieuw-Vossemeer 0,00 1.378,00 0,00 0,00
EHBO vereniging Nieuw-Vossemeer 0,00 0,00 747,00 0,00
Muziekvereniging Volharding Steenbergen 0,00 258,00 0,00 0,00
Aktie '68 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.490,00 2.871,00 0,00 0,00
Amnesty International 0,00 491,00 0,00 0,00
Artsen voor Kinderen 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.