Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Nationaal Fonds Kinderhulp 354,00 0,00 512,00 0,00
Epilepsiefonds 863,00 579,00 655,00 0,00
ZOA 456,00 576,00 713,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.696,00 1.437,00 744,00 0,00
Alzheimer Nederland 614,00 751,00 774,00 0,00
Jantje Beton 1.294,00 1.114,00 961,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.121,00 686,00 1.004,00 0,00
Natuurmonumenten 504,00 469,00 1.022,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 704,00 998,00 1.052,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.230,00 1.195,00 1.241,00 0,00
Nierstichting 2.063,00 1.596,00 1.385,00 0,00
Longfonds 888,00 2.084,00 1.678,00 0,00
Hartstichting 1.834,00 2.025,00 1.903,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 2.101,00 0,00
Hersenstichting 1.979,00 2.113,00 2.128,00 0,00
ReumaNederland 2.306,00 2.302,00 2.241,00 0,00
Driem Tiem Strien 0,00 2.711,00 2.345,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 4.540,00 4.196,00 4.188,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard 537,00 587,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.