Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
EpilepsieNL 202,00 56,00 0,00 0,00
Stichting Voor ONS 0,00 66,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 821,00 187,00 0,00 0,00
1.028,00 270,00 0,00 0,00
Stichting Sint 0,00 645,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.601,00 893,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 1.685,00 1.000,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.913,00 1.019,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 876,00 1.114,00 0,00 0,00
Stichting Hertenkamp Tiel 0,00 1.141,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.335,00 1.150,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.005,00 1.178,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 560,00 1.509,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 1.519,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 748,00 1.637,00 0,00 0,00
ZOA 710,00 1.794,00 0,00 0,00
Roparun 1.674,00 1.800,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 2.654,00 1.842,00 0,00 0,00
Amnesty International 2.292,00 2.100,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.694,00 2.114,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.