Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
HandicapNL 228,00 322,00 300,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 665,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 697,00 2.835,00 301,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.593,00 3.402,00 1.740,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 3.758,00 1.927,00 3.744,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.262,00 4.406,00 3.992,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.408,00 4.491,00 4.258,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 4.476,00 3.860,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.992,00 7.477,00 6.683,00 0,00
Alzheimer Nederland 5.561,00 8.528,00 8.987,00 0,00
Hersenstichting 5.671,00 5.993,00 6.834,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 5.932,00 5.173,00 4.411,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.371,00 10.804,00 8.797,00 0,00
Dierenbescherming 7.392,00 8.528,00 6.687,00 0,00
Longfonds 7.799,00 7.565,00 9.577,00 0,00
Natuurmonumenten 8.427,00 8.573,00 3.158,00 0,00
ReumaNederland 8.724,00 10.334,00 6.774,00 0,00
Diabetes Fonds 10.095,00 8.237,00 6.862,00 0,00
Jantje Beton 16.279,00 14.189,00 14.232,00 0,00
Rode Kruis 16.458,00 9.221,00 10.847,00 0,00
Hartstichting 17.681,00 16.135,00 14.416,00 0,00
Amnesty International 18.357,00 13.466,00 13.993,00 0,00
Nierstichting 21.498,00 24.155,00 22.323,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 33.084,00 28.543,00 31.064,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.