Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Diabetes Fonds 525,00 421,00 418,00 0,00
Dierenbescherming 0,00 331,00 446,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.718,00 1.079,00 643,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 944,00 799,00 809,00 0,00
Jantje Beton 2.429,00 2.635,00 2.471,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 7.114,00 4.973,00 2.537,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.721,00 2.644,00 2.832,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.682,00 1.890,00 2.846,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.538,00 3.849,00 3.687,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.203,00 5.159,00 5.739,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.396,00 5.902,00 6.033,00 0,00
Hersenstichting 6.178,00 6.940,00 6.579,00 0,00
HandicapNL 6.786,00 6.829,00 7.246,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 7.268,00 7.900,00 7.742,00 0,00
Epilepsiefonds 8.202,00 8.114,00 8.021,00 0,00
Longfonds 9.039,00 8.444,00 8.143,00 0,00
ReumaNederland 9.436,00 9.617,00 9.343,00 0,00
Hartstichting 9.960,00 9.971,00 9.759,00 0,00
Nierstichting 9.650,00 9.639,00 9.814,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 14.824,00 14.070,00 13.874,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 329,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.