Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Maag Lever Darm Stichting 672,00 521,00 594,00 0,00
Jantje Beton 1.227,00 527,00 551,00 0,00
Natuurmonumenten 486,00 715,00 42,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.763,00 1.263,00 1.423,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 900,00 1.436,00 1.466,00 0,00
Epilepsiefonds 1.614,00 1.889,00 1.555,00 0,00
Amnesty International 1.874,00 1.915,00 1.502,00 0,00
Dierenbescherming 1.639,00 2.147,00 0,00 0,00
HandicapNL 2.001,00 2.270,00 2.361,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.980,00 2.496,00 3.575,00 0,00
Diabetes Fonds 2.552,00 3.212,00 3.250,00 0,00
Hersenstichting 5.091,00 4.037,00 5.639,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.989,00 4.116,00 3.993,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 1.633,00 4.235,00 3.105,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.093,00 4.922,00 5.170,00 0,00
Longfonds 7.805,00 7.544,00 7.733,00 0,00
Nierstichting 10.447,00 10.208,00 9.340,00 0,00
Rode Kruis 11.670,00 10.746,00 8.411,00 0,00
ReumaNederland 11.611,00 11.200,00 11.602,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 13.052,00 12.553,00 15.158,00 0,00
Hartstichting 13.916,00 13.807,00 13.826,00 0,00
Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Harmonie St. Cecilia Volkel 0,00 0,00 0,00 0,00
Hokazo 0,00 0,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.