Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Maag Lever Darm Stichting 521,00 594,00 0,00 0,00
Jantje Beton 527,00 551,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 715,00 42,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.263,00 1.423,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.436,00 1.466,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 1.889,00 1.555,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.915,00 1.502,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 2.147,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 2.270,00 2.361,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.496,00 3.575,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 3.212,00 3.250,00 0,00 0,00
Hersenstichting 4.037,00 5.639,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.116,00 3.993,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 4.235,00 3.105,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.922,00 5.170,00 0,00 0,00
Longfonds 7.544,00 7.733,00 0,00 0,00
Nierstichting 10.208,00 9.340,00 0,00 0,00
Rode Kruis 10.746,00 8.411,00 0,00 0,00
ReumaNederland 11.200,00 11.602,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 12.553,00 15.158,00 0,00 0,00
Hartstichting 13.807,00 13.826,00 0,00 0,00
Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dorpsraad Odiliapeel 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.