Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 22.597,00 22.982,00 0,00 0,00
Amnesty International 29.111,00 33.047,00 0,00 0,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
de Dierenbescherming 25.044,00 17.235,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 9.379,00 9.728,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 10.140,00 8.413,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.860,00 5.277,00 0,00 0,00
HandicapNL 4.937,00 5.345,00 0,00 0,00
Hartstichting 11.736,00 9.528,00 0,00 0,00
Hersenstichting 14.249,00 11.950,00 0,00 0,00
Hersteld Apostiolische Zendingskerk 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 38.882,00 39.731,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen van de voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 56.444,00 53.326,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 15.334,00 7.058,00 0,00 0,00
Longfonds 19.978,00 21.168,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.