Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 70.285,00 56.444,00 0,00 0,00
Rode Kruis 55.001,00 41.538,00 0,00 0,00
Nierstichting 46.404,00 37.644,00 0,00 0,00
Amnesty International 41.985,00 29.111,00 0,00 0,00
Jantje Beton 37.288,00 38.882,00 0,00 0,00
ReumaNederland 33.815,00 26.759,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 25.364,00 12.263,00 0,00 0,00
Longfonds 22.340,00 19.978,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 20.700,00 25.044,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 19.477,00 18.478,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 14.932,00 15.334,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 14.337,00 22.597,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.789,00 13.436,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 11.136,00 11.897,00 0,00 0,00
Hersenstichting 10.792,00 14.249,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 10.694,00 13.108,00 0,00 0,00
Hartstichting 10.656,00 11.736,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 10.503,00 9.379,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 10.130,00 4.153,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 9.844,00 10.140,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.