Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
ZOA 4.082,00 4.069,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 4.153,00 6.094,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.276,00 5.392,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.860,00 5.277,00 0,00 0,00
HandicapNL 4.937,00 5.345,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 6.165,00 8.116,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 9.379,00 9.728,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 10.140,00 8.413,00 0,00 0,00
Hartstichting 11.736,00 9.528,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 11.897,00 10.520,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 12.263,00 8.608,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 13.108,00 8.818,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 13.436,00 11.366,00 0,00 0,00
Hersenstichting 14.249,00 11.950,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 15.334,00 7.058,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 18.478,00 10.205,00 0,00 0,00
Longfonds 19.978,00 21.168,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 22.597,00 22.982,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 25.044,00 17.235,00 0,00 0,00
ReumaNederland 26.759,00 21.014,00 0,00 0,00
Amnesty International 29.111,00 33.047,00 0,00 0,00
Nierstichting 37.644,00 37.076,00 0,00 0,00
Jantje Beton 38.882,00 39.731,00 0,00 0,00
Rode Kruis 41.538,00 37.498,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 56.444,00 53.326,00 0,00 0,00
Stichting New Wings 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vakantie Ontspanning Vleuten Haarzuilens 0,00 0,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen van de voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersteld Apostiolische Zendingskerk 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Schoner Milieu 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderoncologie voor Kanjers 0,00 0,00 0,00 0,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Opkikker 0,00 0,00 0,00 0,00
vereniging El Mouahidine 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.