Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Stichting New Wings 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vakantie Ontspanning Vleuten Haarzuilens 0,00 0,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen van de voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersteld Apostiolische Zendingskerk 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Schoner Milieu 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 18.478,00 10.205,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Support4specials 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderoncologie voor Kanjers 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 38.882,00 39.731,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 13.108,00 8.818,00 0,00 0,00
Rode Kruis 41.538,00 37.498,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 15.334,00 7.058,00 0,00 0,00
Amnesty International 29.111,00 33.047,00 0,00 0,00
ZOA 4.082,00 4.069,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 22.597,00 22.982,00 0,00 0,00
Longfonds 19.978,00 21.168,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 13.436,00 11.366,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 9.379,00 9.728,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 10.140,00 8.413,00 0,00 0,00
Hartstichting 11.736,00 9.528,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 56.444,00 53.326,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 4.153,00 6.094,00 0,00 0,00
Nierstichting 37.644,00 37.076,00 0,00 0,00
ReumaNederland 26.759,00 21.014,00 0,00 0,00
Hersenstichting 14.249,00 11.950,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 11.897,00 10.520,00 0,00 0,00
de Dierenbescherming 25.044,00 17.235,00 0,00 0,00
Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 12.263,00 8.608,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 6.165,00 8.116,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.860,00 5.277,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.276,00 5.392,00 0,00 0,00
HandicapNL 4.937,00 5.345,00 0,00 0,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Opkikker 0,00 0,00 0,00 0,00
vereniging El Mouahidine 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.