Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Het Gehandicapte Kind 247,00 0,00 218,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 649,00 746,00 698,00 0,00
Rode Kruis 657,00 649,00 2.862,00 0,00
Hersenstichting 782,00 387,00 1.540,00 0,00
Epilepsiefonds 881,00 1.093,00 1.566,00 0,00
Dierenbescherming 1.124,00 2.058,00 2.828,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.159,00 1.075,00 711,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.373,00 1.370,00 231,00 0,00
Diabetes Fonds 1.926,00 1.578,00 1.546,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.702,00 2.494,00 1.937,00 0,00
Amnesty International 3.303,00 3.000,00 1.789,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 3.563,00 3.225,00 2.974,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.624,00 3.251,00 4.291,00 0,00
Jantje Beton 5.473,00 4.104,00 3.588,00 0,00
Longfonds 8.577,00 7.424,00 6.819,00 0,00
Nierstichting 9.671,00 12.059,00 8.893,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 11.287,00 10.943,00 11.377,00 0,00
ReumaNederland 11.414,00 9.562,00 9.608,00 0,00
Alzheimer Nederland 11.855,00 12.733,00 9.754,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.869,00 16.889,00 15.120,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.