Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Amnesty International 495,00 247,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 404,00 300,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 0,00 326,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 341,00 389,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 563,00 546,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 699,00 682,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 896,00 682,00 0,00 0,00
Jantje Beton 760,00 823,00 0,00 0,00
Hartstichting 980,00 1.272,00 0,00 0,00
ReumaNederland 1.282,00 1.724,00 0,00 0,00
Nierstichting 2.745,00 2.833,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.255,00 3.222,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.707,00 4.362,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 5.221,00 5.016,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 155,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 167,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 385,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.