Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Nationaal Fonds Kinderhulp 351,00 432,00 497,00 0,00
ADRA Nederland 367,00 105,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 510,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 592,00 531,00 313,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 607,00 1.863,00 293,00 0,00
ZOA 689,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 776,00 1.330,00 1.510,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 845,00 0,00 1.690,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 965,00 2.530,00 2.173,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.109,00 580,00 1.059,00 0,00
Jantje Beton 1.984,00 2.986,00 2.867,00 0,00
Diabetes Fonds 2.016,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.387,00 3.007,00 2.187,00 0,00
Natuurmonumenten 2.731,00 2.744,00 2.197,00 0,00
Dierenbescherming 2.926,00 3.301,00 2.002,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 3.826,00 3.288,00 4.393,00 0,00
Alzheimer Nederland 4.326,00 3.274,00 4.428,00 0,00
Hersenstichting 4.590,00 4.791,00 4.660,00 0,00
ReumaNederland 4.665,00 6.889,00 7.952,00 0,00
Longfonds 5.276,00 1.539,00 2.183,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.