Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Hersenstichting 600,00 964,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.366,00 3.855,00 0,00 0,00
Amnesty International 3.709,00 3.460,00 0,00 0,00
ReumaNederland 11.582,00 10.959,00 0,00 0,00
ZOA 2.189,00 1.781,00 0,00 0,00
Hartstichting 6.088,00 5.537,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.976,00 2.737,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 5.996,00 4.247,00 0,00 0,00
Longfonds 6.247,00 4.646,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.792,00 2.002,00 0,00 0,00
Rode Kruis 9.657,00 10.451,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 17.798,00 18.310,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 6.079,00 6.763,00 0,00 0,00
Nierstichting 10.906,00 10.700,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.628,00 2.251,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 10.094,00 8.092,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 3.687,00 3.860,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.327,00 4.431,00 0,00 0,00
NSGK 1.643,00 1.313,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.836,00 4.488,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 0,00 685,00 0,00 0,00
HandicapNL 767,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 946,00 950,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.