Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 4.977,00 5.737,00 4.426,00 0,00
Amnesty International 1.540,00 949,00 872,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrum voor dierenhulpverlening 787,00 547,00 0,00 332,00
Diabetes Fonds 6.485,00 6.806,00 6.487,00 0,00
Dierenbescherming 2.993,00 2.466,00 3.118,00 0,00
Dorcas Hulp en Ontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00
E.H.B.O. Waddinxveen 0,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 2.177,00 2.465,00 1.693,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 778,00 647,00 808,00 0,00
HandicapNL 1.525,00 1.885,00 1.826,00 0,00
Hartstichting 5.326,00 7.002,00 6.077,00 0,00
Hersenstichting 4.071,00 3.598,00 4.604,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.842,00 2.236,00 2.492,00 0,00
Jantje Beton 4.227,00 3.984,00 3.932,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.997,00 28.169,00 23.584,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 3.097,00 3.155,00 2.981,00 0,00
Longfonds 4.496,00 4.275,00 3.830,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.128,00 1.749,00 2.441,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.288,00 1.304,00 897,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.056,00 2.489,00 1.966,00 0,00
Natuurmonumenten 852,00 1.710,00 1.554,00 0,00
NCFS (Cystic Fibrosis) 4.020,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.871,00 2.373,00 2.681,00 0,00
Nierstichting 5.783,00 5.054,00 5.338,00 0,00
Oranje Fonds 766,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.833,00 5.055,00 4.803,00 0,00
ReumaNederland 5.838,00 5.675,00 6.979,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 80,00 228,00
Scouting Klimop 0,00 0,00 0,00 0,00
scouting St Victor 0,00 0,00 0,00 0,00
Steun de Jeugd 67,00 0,00 0,00 0,00
Toos 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 4.167,00 4.214,00 3.091,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.