Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 6.731,00 6.453,00 6.780,00 0,00
Rode Kruis 6.632,00 2.354,00 2.378,00 0,00
ReumaNederland 3.936,00 3.365,00 2.948,00 0,00
Hartstichting 3.652,00 3.364,00 3.377,00 0,00
Nierstichting 3.234,00 3.099,00 3.219,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.682,00 2.232,00 2.602,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.650,00 2.138,00 1.807,00 0,00
Amnesty International 2.211,00 2.269,00 2.304,00 0,00
Natuurmonumenten 1.660,00 1.608,00 933,00 0,00
Longfonds 1.447,00 1.680,00 2.995,00 0,00
Jantje Beton 1.076,00 0,00 573,00 0,00
Epilepsiefonds 709,00 866,00 775,00 0,00
Dierenbescherming 694,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 693,00 668,00 642,00 0,00
Nationaal MS Fonds 692,00 674,00 405,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 687,00 266,00 120,00 0,00
Hersenstichting 456,00 272,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 441,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 437,00 1.656,00 959,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 175,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.