Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
HandicapNL 0,00 188,00 79,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 687,00 266,00 120,00 0,00
Hersenstichting 456,00 272,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 0,00 403,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 693,00 668,00 642,00 0,00
Nationaal MS Fonds 692,00 674,00 405,00 0,00
Epilepsiefonds 709,00 866,00 775,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 0,00 967,00 1.443,00 0,00
Natuurmonumenten 1.660,00 1.608,00 933,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 437,00 1.656,00 959,00 0,00
Longfonds 1.447,00 1.680,00 2.995,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.650,00 2.138,00 1.807,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.682,00 2.232,00 2.602,00 0,00
Amnesty International 2.211,00 2.269,00 2.304,00 0,00
Rode Kruis 6.632,00 2.354,00 2.378,00 0,00
Nierstichting 3.234,00 3.099,00 3.219,00 0,00
Hartstichting 3.652,00 3.364,00 3.377,00 0,00
ReumaNederland 3.936,00 3.365,00 2.948,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 6.731,00 6.453,00 6.780,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Cizira Botan (CIBO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Kuren met Reuma (KMR) 0,00 0,00 0,00 0,00
warchild 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 0,00 0,00 0,00 0,00
Orange Babies 0,00 0,00 0,00 0,00
Ronald McDonald 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Organje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Het Vergeten Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVAMO 0,00 0,00 0,00 0,00
VPGO 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Ouderenfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Run for Kika Marathon 0,00 0,00 24.339,00 0,00
Het Rode kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
st. Aktie '68 0,00 0,00 0,00 0,00
protestantse kerk in Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting oogfonds Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Clini Clowns 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.