Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Cizira Botan (CIBO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pandilla Ontwikkelingshulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Kuren met Reuma (KMR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 0,00 573,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 272,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 403,00 0,00 0,00 0,00
Het Vergeten Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 2.354,00 2.378,00 0,00 0,00
Amnesty International 2.269,00 2.304,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.608,00 933,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.138,00 1.807,00 0,00 0,00
Longfonds 1.680,00 2.995,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 266,00 120,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 866,00 775,00 0,00 0,00
Hartstichting 3.364,00 3.377,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 6.453,00 6.780,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 668,00 642,00 0,00 0,00
Nierstichting 3.099,00 3.219,00 0,00 0,00
ReumaNederland 3.365,00 2.948,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.232,00 2.602,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.656,00 959,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 674,00 405,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 967,00 1.443,00 0,00 0,00
HandicapNL 188,00 79,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Sympany 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Slachtofferhulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Terre des Hommes Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvatoriaanse Hulpactie 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVAMO 0,00 0,00 0,00 0,00
VPGO 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Ouderenfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Run for Kika Marathon 0,00 24.339,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.