Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
KWF Kankerbestrijding 50.013,00 50.314,00 0,00 0,00
Hartstichting 33.336,00 33.652,00 0,00 0,00
Nierstichting 29.726,00 28.276,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 27.900,00 27.639,00 0,00 0,00
ReumaNederland 27.745,00 26.741,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 20.644,00 19.523,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 19.659,00 21.481,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 19.184,00 9.892,00 0,00 0,00
Hersenstichting 18.060,00 15.584,00 0,00 0,00
HandicapNL 17.841,00 14.616,00 0,00 0,00
Longfonds 15.128,00 17.244,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 14.724,00 15.081,00 0,00 0,00
Rode Kruis 13.802,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 13.709,00 14.182,00 0,00 0,00
Jantje Beton 12.870,00 13.750,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 11.445,00 12.427,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 9.734,00 7.812,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 7.946,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 7.925,00 5.547,00 0,00 0,00
Amnesty International 7.161,00 7.936,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.