Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 13.802,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 7.946,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 12.870,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 6.211,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 7.161,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 7.089,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 13.709,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 15.128,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 19.659,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 20.644,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 19.184,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 33.336,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 50.013,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 9.734,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 29.726,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 27.745,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 18.060,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 7.925,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 7.071,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.