Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
ZOA 14,00 9,00 0,00 0,00
Jantje Beton 500,00 1.426,00 234,00 0,00
Natuurmonumenten 525,00 482,00 601,00 0,00
HandicapNL 591,00 0,00 705,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 632,00 570,00 545,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 754,00 485,00 523,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 915,00 513,00 523,00 0,00
Hersenstichting 929,00 1.181,00 1.997,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 952,00 498,00 260,00 0,00
Rode Kruis 969,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.158,00 1.396,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.296,00 1.553,00 1.517,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.352,00 2.039,00 1.895,00 0,00
Epilepsiefonds 1.652,00 1.652,00 2.090,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.772,00 1.536,00 1.406,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.809,00 2.072,00 1.423,00 0,00
Dierenbescherming 1.845,00 1.103,00 1.989,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.849,00 1.675,00 1.707,00 0,00
Diabetes Fonds 1.859,00 1.695,00 1.206,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.270,00 3.001,00 3.461,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.