Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2019 2020 2021 2022
Fonds Gehandicaptensport 90,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 116,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 210,00 233,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 316,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 504,00 1.425,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 936,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.346,00 2.022,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.352,00 1.354,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.539,00 1.937,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.653,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.841,00 1.102,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.886,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.634,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 2.819,00 1.845,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 4.058,00 853,00 0,00 0,00
Jantje Beton 4.161,00 3.399,00 0,00 0,00
Longfonds 4.219,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.269,00 3.674,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.557,00 5.241,00 0,00 0,00
Nierstichting 7.635,00 5.031,00 0,00 0,00
ReumaNederland 9.704,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 10.417,00 15.941,00 0,00 0,00
Hartstichting 13.419,00 614,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00