Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
KWF Kankerbestrijding 8.764,00 7.954,00 0,00 0,00
Nierstichting 5.015,00 3.576,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.239,00 3.279,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.357,00 3.225,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 0,00 2.408,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.076,00 2.320,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.084,00 2.239,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.249,00 2.117,00 0,00 0,00
Hartstichting 2.291,00 2.012,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.164,00 1.525,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 1.423,00 1.418,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.614,00 1.286,00 0,00 0,00
Longfonds 2.497,00 1.035,00 0,00 0,00
Rode Kruis 556,00 479,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 742,00 436,00 0,00 0,00
de Dierenbescherming 603,00 254,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 460,00 221,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 219,00 162,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 0,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 651,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.