Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.044,00 1.194,00 1.046,00 0,00
Dierenbescherming 1.628,00 3.348,00 3.641,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.128,00 2.207,00 2.557,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.032,00 3.649,00 4.663,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 4.201,00 4.375,00 4.551,00 0,00
Natuurmonumenten 4.580,00 5.014,00 4.150,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.725,00 5.428,00 3.140,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.924,00 5.130,00 4.843,00 0,00
Jantje Beton 5.145,00 5.359,00 4.669,00 0,00
Amnesty International 5.200,00 6.405,00 5.820,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.849,00 5.834,00 7.081,00 0,00
Epilepsiefonds 5.970,00 4.098,00 5.962,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 7.361,00 5.310,00 4.441,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 7.412,00 6.796,00 6.931,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.282,00 10.041,00 9.117,00 0,00
Hersenstichting 8.538,00 8.176,00 6.756,00 0,00
Longfonds 10.655,00 12.388,00 11.741,00 0,00
ZOA 11.424,00 10.978,00 10.224,00 0,00
Diabetes Fonds 12.259,00 12.797,00 12.367,00 0,00
HandicapNL 12.777,00 12.014,00 11.120,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.