Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Natuurmonumenten 845,00 1.050,00 1.089,00 0,00
UOCZ Opvang Centrum voor Dieren 0,00 0,00 0,00 0,00
Regionale Stichting Wonen Plus 0,00 1.191,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.710,00 2.637,00 0,00 0,00
Jantje Beton 319,00 139,00 0,00 0,00
Amnesty International 2.967,00 3.013,00 0,00 0,00
ReumaNederland 3.553,00 3.200,00 0,00 0,00
ZOA 604,00 531,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.711,00 1.393,00 0,00 0,00
Longfonds 1.059,00 1.712,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 708,00 879,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 1.605,00 1.988,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 6.519,00 4.552,00 0,00 0,00
Nierstichting 4.092,00 3.366,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.219,00 1.892,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.915,00 1.509,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.402,00 3.069,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.448,00 2.448,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 930,00 222,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.121,00 703,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Recreatie Commissie Jisp 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Sonneheerdt 0,00 0,00 0,00 0,00
Zaanse Stichting Dierenzorg 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 146,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 805,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 860,00 427,00 0,00 0,00
NSGK 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 1.672,00 0,00 0,00
Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis district Zaanstreek Waterland 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.