Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
1.673,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Groen Waterrijk 0,00 0,00 0,00 0,00
stichting steun mensenrechten stop maatschappelijke geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Zaanse Stichting Dierenzorg 0,00 0,00 0,00 0,00
Muziekvereniging Onderling Genoegen 0,00 0,00 0,00 0,00
Sinterklaas Comite Zaanstad 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 0,00 151,00
Run voor Kika Marathon 0,00 0,00 0,00 210,00
Stichting SIAW 0,00 0,00 783,00 0,00
Leger des Heils Korps Zaandam 0,00 0,00 0,00 0,00
EHBO Assendelft 0,00 0,00 0,00 0,00
chr.muziekvereniging Soli deo Gloria 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hands4home 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderboerderij de Veldmuis 0,00 1.467,00 0,00 1.627,00
Gereformeerde Kerk Westzaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderboerderij Rooswijk 0,00 0,00 0,00 0,00
Support4specials 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 13.169,00 13.695,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.