Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 52.440,00 47.858,00 0,00 0,00
ReumaNederland 29.456,00 27.214,00 0,00 0,00
Rode Kruis 24.374,00 3.149,00 0,00 0,00
Nierstichting 20.592,00 27.091,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 15.999,00 14.609,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 14.018,00 13.169,00 0,00 0,00
Longfonds 13.083,00 12.626,00 0,00 0,00
Amnesty International 12.703,00 13.308,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 11.629,00 8.292,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 11.360,00 11.311,00 0,00 0,00
Hartstichting 10.501,00 12.089,00 0,00 0,00
HandicapNL 10.343,00 8.564,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 9.664,00 11.197,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 8.875,00 7.563,00 0,00 0,00
Jantje Beton 8.588,00 6.776,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 8.143,00 7.523,00 0,00 0,00
Hersenstichting 7.232,00 10.898,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 6.789,00 6.674,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 6.470,00 4.075,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.460,00 8.097,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.