Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
zaandijks fanfare corps 67,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Lamahuraan 244,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 244,00 0,00 0,00 0,00
Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis 347,00 0,00 0,00 0,00
EHBO Assendelft 603,00 439,00 564,00 0,00
Kinderboerderij de Veldmuis 819,00 0,00 1.467,00 0,00
Energy4All 998,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.718,00 1.923,00 0,00 0,00
Muziekvereniging Onderling Genoegen 1.993,00 2.108,00 1.995,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.003,00 2.471,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 2.810,00 1.693,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.777,00 4.392,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 4.998,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.460,00 8.097,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 6.470,00 4.075,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 6.789,00 6.674,00 0,00 0,00
Hersenstichting 7.232,00 10.898,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 8.143,00 7.523,00 0,00 0,00
Jantje Beton 8.588,00 6.776,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 8.875,00 7.563,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 9.664,00 11.197,00 0,00 0,00
HandicapNL 10.343,00 8.564,00 0,00 0,00
Hartstichting 10.501,00 12.089,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 11.360,00 11.311,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 11.629,00 8.292,00 0,00 0,00
Amnesty International 12.703,00 13.308,00 0,00 0,00
Longfonds 13.083,00 12.626,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 14.018,00 13.169,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 15.999,00 14.609,00 0,00 0,00
Nierstichting 20.592,00 27.091,00 0,00 0,00
Rode Kruis 24.374,00 3.149,00 0,00 0,00
ReumaNederland 29.456,00 27.214,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 52.440,00 47.858,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
De wereld kankervrij 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting de 4e Musketier 0,00 0,00 0,00 0,00
Gereformeerde Kerk Westzaan 0,00 1.673,00 0,00 0,00
Stichting Sinterklaas Comite Zaanstad 0,00 0,00 0,00 0,00
Run for Kika marathon Huug runs for Kika 0,00 0,00 0,00 0,00
Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.