Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2019 2020 2021 2022
Kinderboerderij de Veldmuis 1.467,00 0,00 1.627,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.370,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.369,00 64,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.468,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 3.712,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.055,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.776,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 5.017,00 3.868,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 5.181,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 5.184,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 7.343,00 4.602,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 7.465,00 4.809,00 0,00 0,00
Hersenstichting 7.993,00 9.183,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 8.614,00 1.901,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 9.544,00 10.616,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 9.823,00 7.424,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 10.937,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 11.009,00 10.141,00 0,00 0,00
Hartstichting 11.533,00 556,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 13.695,00 11.720,00 0,00 0,00
Longfonds 13.781,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 16.288,00 5.511,00 0,00 0,00
Nierstichting 25.209,00 18.352,00 0,00 0,00
ReumaNederland 27.617,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 47.181,00 5.050,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds tegen Kanker 0,00 0,00 0,00 0,00
Energy4All 0,00 0,00 0,00 0,00
stichting steun mensenrechten stop maatschappelijke geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hands4home 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting SIAW 0,00 783,00 0,00 0,00
Zaanse Stichting Dierenzorg 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Korps Zaandam 0,00 0,00 1.007,00 0,00
Muziekvereniging Onderling Genoegen 0,00 0,00 0,00 2.125,00
Stichting Kinderboerderij Rooswijk 0,00 0,00 0,00 0,00
EHBO Assendelft 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Support4specials 0,00 0,00 0,00 246,00
Terre des Hommes Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Zaans Events 0,00 0,00 0,00 0,00