Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
EHBO Assendelft 608,00 603,00 439,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 765,00 0,00
Leger des Heils Kerstpot 0,00 0,00 980,00 0,00
Gereformeerde Kerk Westzaan 1.320,00 0,00 1.673,00 0,00
Muziekvereniging Onderling Genoegen 1.665,00 1.993,00 2.108,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
De wereld kankervrij 475,00 0,00 0,00 0,00
Zaanse Stichting Dierenzorg 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting de 4e Musketier 0,00 0,00 0,00 0,00
zaandijks fanfare corps 86,00 67,00 0,00 0,00
Run for Kika marathon Huug runs for Kika 3.885,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds tegen Kanker 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Lamahuraan 0,00 244,00 0,00 0,00
Energy4All 0,00 998,00 0,00 0,00
Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis 0,00 347,00 0,00 0,00
Hersenstichting 9.013,00 7.232,00 0,00 0,00
Jantje Beton 7.137,00 8.588,00 0,00 0,00
Amnesty International 13.473,00 12.703,00 0,00 0,00
ReumaNederland 26.790,00 29.456,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.575,00 3.777,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.