Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Kuren met Reuma (KMR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Make-A-Wish® Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Ronald McDonald Kinderfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Aktie '68 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp 0,00 0,00 0,00 0,00
VPGO 0,00 0,00 0,00 0,00
SMHO 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 899,00 836,00 324,00 0,00
Stichting Tentoonstelling Oostermoer 0,00 0,00 0,00 0,00
Artsen voor Kinderen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Aktie '68 0,00 0,00 0,00 0,00
Simavi 0,00 0,00 0,00 0,00
Ronald McDonald Kinderfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting CliniClowns Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
War Child 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting CliniClowns Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.495,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 3.125,00 3.149,00 3.327,00 0,00
Jantje Beton 836,00 639,00 674,00 0,00
Amnesty International 1.681,00 1.909,00 1.930,00 0,00
ReumaNederland 9.297,00 9.691,00 8.059,00 0,00
ZOA 175,00 136,00 0,00 0,00
Hartstichting 5.482,00 5.070,00 5.026,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.137,00 4.359,00 2.610,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.163,00 830,00 865,00 0,00
Longfonds 5.544,00 6.050,00 5.349,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.773,00 2.386,00 2.663,00 0,00
Epilepsiefonds 774,00 187,00 430,00 0,00
Rode Kruis 3.492,00 1.974,00 1.044,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 14.599,00 13.032,00 13.778,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.803,00 2.273,00 2.731,00 0,00
Nierstichting 8.734,00 21.891,00 5.145,00 0,00
Dierenbescherming 2.922,00 1.763,00 2.573,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 0,00 5.284,00 5.283,00 0,00
Diabetes Fonds 82,00 226,00 530,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.932,00 3.163,00 2.068,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 2.967,00 3.503,00 3.095,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.307,00 4.100,00 3.341,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 788,00 1.044,00 259,00 0,00
HandicapNL 217,00 211,00 193,00 0,00
Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Slachtofferhulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.