Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
DierenNoodhulp Bodegraven 0,00 0,00 0,00 0,00
Hervormde Gemeente Waarder Jeugdvereniging club 14/15 (verkoop tuinaarde uitsluitend in Waarder, Driebruggen en uitsluitend bij bekenden in Bodegraven en Nieuwerbrug) 0,00 0,00 0,00 0,00
NCFS (Cystic Fibrosis) 1.603,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Dorcas 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Waarder helpt Roemenie (koekverkoop in Driebruggen, Waarder en Nieuwerbrug) 0,00 0,00 0,00 0,00
Volleybalvereniging DVC oliebollenverkoop Driebruggen en Waarder 0,00 0,00 0,00 0,00
World Servants Groep Bodegraven 0,00 0,00 0,00 0,00
World Servants Waarder 0,00 0,00 0,00 0,00
World Servants 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.753,00 1.294,00 0,00 0,00
Muskahtlon Tanzania 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontmoeting 0,00 0,00 0,00 0,00
Sinterklaascomite Driebruggen 0,00 0,00 0,00 0,00
Scouting Bolaro 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Ontmoeting (t.b.v. dak- en thuislozen) 0,00 0,00 0,00 0,00
autowasactie parkeerterrein Rijnhoek Plaza World Servants Groep Bodegraven 0,00 0,00 0,00 0,00
Sinterklaasfeest Driebruggen 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 0,00 0,00 0,00 0,00
Voetbalvereniging CVC Reeuwijk 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 3.333,00 4.835,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.102,00 1.357,00 0,00 0,00
Rode Kruis 6.943,00 5.376,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 3.241,00 3.073,00 0,00 0,00
Amnesty International 6.928,00 6.656,00 0,00 0,00
ZOA 8.611,00 8.514,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 5.462,00 6.374,00 0,00 0,00
Longfonds 6.737,00 7.549,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.856,00 5.144,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 3.559,00 3.295,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 1.525,00 1.501,00 0,00 0,00
Hartstichting 9.639,00 10.085,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.067,00 19.498,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.304,00 3.421,00 0,00 0,00
Nierstichting 13.479,00 11.265,00 0,00 0,00
ReumaNederland 9.015,00 8.896,00 0,00 0,00
Hersenstichting 4.280,00 4.581,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 836,00 848,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.