Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 36.950,00 40.128,00 47.824,00 0,00
ReumaNederland 29.186,00 31.456,00 30.950,00 0,00
Nierstichting 28.814,00 27.853,00 25.692,00 0,00
Longfonds 22.027,00 18.683,00 20.114,00 0,00
Hartstichting 20.501,00 18.490,00 18.612,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 20.015,00 12.040,00 22.348,00 0,00
Alzheimer Nederland 17.637,00 19.262,00 18.929,00 0,00
Epilepsiefonds 17.210,00 17.936,00 14.428,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 16.062,00 16.998,00 15.663,00 0,00
Hersenstichting 12.267,00 14.377,00 13.216,00 0,00
Nationaal MS Fonds 12.020,00 15.017,00 15.258,00 0,00
Amnesty International 9.958,00 9.787,00 10.964,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 9.605,00 8.441,00 10.617,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 9.426,00 8.941,00 9.537,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 9.333,00 10.076,00 10.442,00 0,00
Diabetes Fonds 8.709,00 9.754,00 11.575,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 8.353,00 8.821,00 5.857,00 0,00
Rode Kruis 7.671,00 9.404,00 0,00 0,00
HandicapNL 6.343,00 5.419,00 4.575,00 0,00
Dierenbescherming 6.138,00 5.041,00 5.854,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.