Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2019 2020 2021 2022
Natuurmonumenten 195,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 4.656,00 6.709,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.857,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 10.442,00 12.847,00 0,00 0,00
Amnesty International 10.964,00 7.724,00 0,00 0,00
ZOA 3.933,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 18.929,00 10.639,00 0,00 0,00
Longfonds 20.114,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 15.663,00 12.073,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 11.575,00 4.229,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 14.428,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 18.612,00 249,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 47.824,00 30.231,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 4.101,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 25.692,00 24.245,00 0,00 0,00
ReumaNederland 30.950,00 18.894,00 0,00 0,00
Hersenstichting 13.216,00 16.726,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 9.537,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 5.854,00 4.550,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 3.064,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 22.348,00 18.633,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 10.617,00 244,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 15.258,00 4.012,00 0,00 0,00
HandicapNL 4.575,00 3.096,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00