Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Epilepsiefonds 176,00 425,00 50,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 236,00 162,00 152,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 400,00 350,00 234,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 642,00 746,00 730,00 0,00
Nationaal MS Fonds 665,00 738,00 1.393,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 702,00 1.752,00 3.018,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 720,00 0,00 695,00 0,00
Longfonds 807,00 190,00 864,00 0,00
Hersenstichting 830,00 1.259,00 1.128,00 0,00
HandicapNL 916,00 0,00 941,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.466,00 1.898,00 2.121,00 0,00
Amnesty International 1.968,00 1.872,00 1.785,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.230,00 2.868,00 3.027,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.743,00 2.440,00 2.884,00 0,00
Hartstichting 2.946,00 3.263,00 2.318,00 0,00
ReumaNederland 3.289,00 3.271,00 3.052,00 0,00
Diabetes Fonds 3.570,00 3.826,00 3.036,00 0,00
Nierstichting 4.236,00 4.039,00 4.019,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 6.768,00 7.575,00 7.444,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.