Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
HandicapNL 172,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 546,00 796,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 596,00 439,00 0,00 0,00
1.050,00 1.380,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.330,00 1.280,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.496,00 1.153,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.790,00 1.955,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.860,00 2.655,00 0,00 0,00
Longfonds 2.059,00 1.345,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.173,00 2.056,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.246,00 1.929,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.606,00 2.394,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.840,00 773,00 0,00 0,00
Amnesty International 3.194,00 2.973,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 3.243,00 5.994,00 0,00 0,00
Nierstichting 4.232,00 3.878,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.940,00 5.143,00 0,00 0,00
Hartstichting 5.706,00 5.094,00 0,00 0,00
ReumaNederland 7.501,00 6.513,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 9.903,00 7.673,00 0,00 0,00
gezamenlijke inhaalcollecte 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Nieuwolda 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting De Dichte Knip Oldambt 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Sinterklaas Bad Nieuweschans 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Chantal Wil Leven 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Leprastichting 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.