Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Bartiméus Fonds 0,00 366,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.101,00 2.274,00 2.005,00 0,00
Epilepsiefonds 4.883,00 3.279,00 3.100,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.123,00 4.255,00 6.190,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 5.633,00 5.853,00 8.155,00 0,00
HandicapNL 6.956,00 6.033,00 4.495,00 0,00
Dierenbescherming 5.307,00 6.424,00 5.622,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 9.614,00 6.603,00 6.581,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 7.822,00 6.618,00 4.916,00 0,00
Rode Kruis 17.360,00 7.572,00 5.689,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 8.594,00 8.527,00 8.105,00 0,00
Natuurmonumenten 10.404,00 9.322,00 5.076,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 10.749,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 13.398,00 11.749,00 10.052,00 0,00
Longfonds 15.219,00 13.182,00 14.122,00 0,00
Amnesty International 15.394,00 13.400,00 17.899,00 0,00
ZOA 15.140,00 13.490,00 12.977,00 0,00
Nationaal MS Fonds 13.170,00 14.539,00 12.310,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.999,00 15.924,00 13.939,00 0,00
Diabetes Fonds 19.092,00 16.881,00 16.661,00 0,00
ReumaNederland 19.055,00 18.662,00 16.895,00 0,00
Hersenstichting 18.490,00 21.193,00 23.051,00 0,00
Alzheimer Nederland 19.647,00 23.178,00 18.855,00 0,00
Jantje Beton 11.577,00 27.762,00 13.038,00 0,00
Hartstichting 30.043,00 28.041,00 30.074,00 0,00
Nierstichting 32.225,00 30.036,00 29.658,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 48.945,00 50.320,00 50.997,00 0,00
Centrale Commissie Oranje 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar 0,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnetuin 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting de 4e Musketier 0,00 0,00 0,00 0,00
A21 0,00 0,00 0,00 0,00
Koningsdag meerdere wijken 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Tsjernobyl kinderen Zwolle 0,00 0,00 0,00 0,00
Open Doors 2.090,00 0,00 0,00 0,00
Wijkcentrum de Bestevaer 0,00 0,00 0,00 0,00
Deltion college (Serious Request) 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto CASA 0,00 0,00 0,00 0,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Nationaal Hulp Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.