Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Fonds Gehandicaptensport 1.101,00 2.274,00 2.005,00 0,00
Epilepsiefonds 4.883,00 3.279,00 3.100,00 0,00
HandicapNL 6.956,00 6.033,00 4.495,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 7.822,00 6.618,00 4.916,00 0,00
Natuurmonumenten 10.404,00 9.322,00 5.076,00 0,00
Dierenbescherming 5.307,00 6.424,00 5.622,00 0,00
Rode Kruis 17.360,00 7.572,00 5.689,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.123,00 4.255,00 6.190,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 9.614,00 6.603,00 6.581,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 8.594,00 8.527,00 8.105,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 5.633,00 5.853,00 8.155,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 13.398,00 11.749,00 10.052,00 0,00
Nationaal MS Fonds 13.170,00 14.539,00 12.310,00 0,00
ZOA 15.140,00 13.490,00 12.977,00 0,00
Jantje Beton 11.577,00 27.762,00 13.038,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.999,00 15.924,00 13.939,00 0,00
Longfonds 15.219,00 13.182,00 14.122,00 0,00
Diabetes Fonds 19.092,00 16.881,00 16.661,00 0,00
ReumaNederland 19.055,00 18.662,00 16.895,00 0,00
Amnesty International 15.394,00 13.400,00 17.899,00 0,00
Alzheimer Nederland 19.647,00 23.178,00 18.855,00 0,00
Hersenstichting 18.490,00 21.193,00 23.051,00 0,00
Nierstichting 32.225,00 30.036,00 29.658,00 0,00
Hartstichting 30.043,00 28.041,00 30.074,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 48.945,00 50.320,00 50.997,00 0,00
Centrale Commissie Oranje 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenweide 't Spiekertje 0,00 0,00 0,00 0,00
Burtboerderij de Ramshorst 918,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar 0,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnetuin 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting de 4e Musketier 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 5.979,00 0,00 0,00 0,00
Wareweide Zwolle Zuid 0,00 0,00 0,00 0,00
A21 0,00 0,00 0,00 0,00
Koningsdag meerdere wijken 0,00 0,00 0,00 0,00
Open Doors 2.090,00 0,00 0,00 0,00
Wijkcentrum de Bestevaer 0,00 0,00 0,00 0,00
Deltion college (Serious Request) 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto CASA 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.