Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Hersenstichting 18.490,00 21.193,00 23.051,00 0,00
Jantje Beton 11.577,00 27.762,00 13.038,00 0,00
Amnesty International 15.394,00 13.400,00 17.899,00 0,00
ReumaNederland 19.055,00 18.662,00 16.895,00 0,00
ZOA 15.140,00 13.490,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.101,00 2.274,00 2.005,00 0,00
Hartstichting 30.043,00 28.041,00 30.074,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 7.822,00 6.618,00 4.916,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 5.633,00 5.853,00 8.155,00 0,00
Longfonds 15.219,00 13.182,00 14.122,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 9.614,00 6.603,00 6.581,00 0,00
Epilepsiefonds 4.883,00 3.279,00 3.100,00 0,00
Rode Kruis 17.360,00 7.572,00 5.689,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 48.945,00 50.320,00 50.997,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.123,00 4.255,00 6.190,00 0,00
Nierstichting 32.225,00 30.036,00 29.658,00 0,00
Dierenbescherming 5.307,00 6.424,00 5.622,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.999,00 15.924,00 13.939,00 0,00
Diabetes Fonds 19.092,00 16.881,00 16.661,00 0,00
Alzheimer Nederland 19.647,00 23.178,00 18.855,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.