Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 0,00
222 Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparunteam 186 0,00 0,00 0,00 0,00
Jeugdraad van de hervormde kerk Klaaswaal 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun team 037 OBL 0,00 0,00 0,00 0,00
Team 177 We Move (Roparun) 0,00 0,00 0,00 0,00
Showkorps Juliana 0,00 0,00 0,00 0,00
Sophia Kinderziekenhuis 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Sterretje 0,00 0,00 0,00 0,00
Hervormde Gemeente St. Anthoniepolder 0,00 1.754,00 0,00 0,00
Interkerkelijk Koor Kairos 0,00 0,00 0,00 0,00
Speeltuinvereniging Jeugdland 0,00 0,00 0,00 0,00
Christelijke Muziekvereniging Crescendo 0,00 0,00 0,00 0,00
Muziekvereniging Volharding Korendijk 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting De Runners 0,00 0,00 0,00 0,00
T.A.V.E.N.U. Muziekver. Schenkeldijk 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in actie 0,00 0,00 0,00 0,00
BFO Da Capo 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Halte Zomervilla 0,00 3.019,00 0,00 0,00
Stichting Roparun 0,00 0,00 3.012,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.