Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2020 2021 2022 2023
Jeugdraad van de hervormde kerk Klaaswaal 0,00 0,00 5.613,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Sterretje 0,00 2.110,00 0,00 0,00
Driemtiemstrien Roparun 0,00 1.871,00 1.698,00 0,00
Showkorps Juliana 0,00 0,00 0,00 0,00
Speeltuinvereniging Jeugdland 0,00 0,00 0,00 0,00
Interkerkelijk Koor Kairos 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenopvancentrum 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Halte Zomervilla 0,00 0,00 650,00 0,00
BFO Da Capo 0,00 0,00 0,00 0,00
T.A.V.E.N.U. Muziekver. Schenkeldijk 0,00 1.309,00 1.241,00 0,00
Roparun team 037 OBL 0,00 0,00 3.003,00 0,00
Christelijke Muziekvereniging Crescendo 0,00 0,00 2.049,00 0,00
Zwemvereniging Strijen 0,00 0,00 1.365,00 0,00
Kerk in actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting De Runners 0,00 0,00 0,00 0,00
Gereformeerde gemeente Nieuw-Beijerland 0,00 1.127,00 0,00 0,00
Stichting Roparun 3.012,00 0,00 0,00 0,00
badmintonvereniging smashing maasdam 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Volg De Wens 0,00 0,00 0,00 0,00