Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Rode Kruis 260,00 295,00 0,00 0,00
Jantje Beton 372,00 180,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 538,00 1.440,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 672,00 518,00 0,00 0,00
Longfonds 878,00 1.473,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 904,00 515,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.245,00 714,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.473,00 1.287,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.501,00 507,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.603,00 1.651,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.848,00 2.628,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.939,00 1.652,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.091,00 1.194,00 0,00 0,00
ReumaNederland 2.297,00 1.682,00 0,00 0,00
Hartstichting 2.539,00 2.528,00 0,00 0,00
Hersenstichting 2.802,00 2.648,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 3.209,00 4.328,00 0,00 0,00
Nierstichting 4.495,00 5.030,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 6.894,00 6.258,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.