Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Maag Lever Darm Stichting 193,00 280,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 254,00 1.139,00 565,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 412,00 382,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 533,00 2.593,00 2.442,00 0,00
ADRA Nederland 559,00 481,00 227,00 0,00
ZOA 560,00 776,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 860,00 609,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 879,00 1.132,00 3.120,00 0,00
EHBO Vereniging St. Camillus 1.087,00 1.105,00 1.216,00 1.121.900,00
Dierenambulance NHZ 1.150,00 718,00 1.059,00 456,00
HandicapNL 1.174,00 625,00 937,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.386,00 1.514,00 2.099,00 0,00
Egelopvang Haarlem e.o. 1.507,00 1.830,00 1.603,00 2.018,00
Hersenstichting 1.719,00 1.682,00 1.810,00 0,00
Vogelhospitaal 2.050,00 2.108,00 2.357,00 1.845,00
Nationaal MS Fonds 2.256,00 1.838,00 2.894,00 0,00
Dierenbescherming 2.363,00 2.541,00 1.995,00 0,00
Hartstichting 3.012,00 3.035,00 2.859,00 0,00
Nierstichting 3.096,00 3.485,00 1.823,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.564,00 3.235,00 3.060,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.