Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Leger des Heils Fondsenwerving 50,00 578,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 50,00 578,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 66,00 1.033,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 66,00 1.033,00 0,00 0,00
Jantje Beton 354,00 650,00 0,00 0,00
Jantje Beton 354,00 650,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 450,00 459,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 450,00 459,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 683,00 735,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 683,00 735,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 747,00 635,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 747,00 635,00 0,00 0,00
Stichting Help Oekraïne 750,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Help Oekraïne 750,00 0,00 0,00 0,00
Oranjevereniging Lewedorp 751,00 0,00 0,00 0,00
Oranjevereniging Lewedorp 751,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.114,00 1.172,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.114,00 1.172,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.315,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.315,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.