Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
ZOA 96,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 231,00 0,00 1.016,00 0,00
Erasmus MC 440,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 504,00 906,00 0,00 0,00
Kinder Comité Tuinzigt / Westerpark 540,00 0,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 573,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 606,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 791,00 0,00 0,00 0,00
World Servants Waarder 1.375,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.690,00 3.797,00 2.916,00 0,00
Diabetes Fonds 2.402,00 2.579,00 3.152,00 0,00
De Zonnebloem 3.040,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 3.154,00 2.730,00 5.512,00 0,00
Oranje Fonds 3.438,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.607,00 2.427,00 1.424,00 0,00
Hersenstichting 6.310,00 9.530,00 11.243,00 0,00
Alzheimer Nederland 6.584,00 6.744,00 5.766,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 7.170,00 8.524,00 8.606,00 0,00
Nationaal MS Fonds 7.748,00 7.149,00 9.048,00 0,00
Jantje Beton 7.944,00 7.544,00 8.404,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.