Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Fonds Gehandicaptensport 906,00 0,00 1.254,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.427,00 1.424,00 1.522,00 0,00
Diabetes Fonds 2.579,00 3.152,00 4.952,00 0,00
Epilepsiefonds 2.730,00 5.512,00 3.423,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.797,00 2.916,00 4.451,00 0,00
Alzheimer Nederland 6.744,00 5.766,00 6.069,00 0,00
Nationaal MS Fonds 7.149,00 9.048,00 8.040,00 0,00
Jantje Beton 7.544,00 8.404,00 8.135,00 0,00
Longfonds 7.666,00 9.020,00 5.988,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 8.524,00 8.606,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 9.051,00 9.154,00 7.932,00 0,00
Natuurmonumenten 9.414,00 8.322,00 3.929,00 0,00
Hersenstichting 9.530,00 11.243,00 10.829,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.466,00 14.342,00 10.878,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 11.886,00 16.386,00 27.095,00 0,00
Amnesty International 12.913,00 11.003,00 11.953,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 13.816,00 24.603,00 23.869,00 0,00
ReumaNederland 14.175,00 13.636,00 11.810,00 0,00
Nierstichting 24.574,00 23.972,00 23.210,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 25.247,00 24.140,00 8.076,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.