Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
World Servants Waarder 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting WAYNG Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vereniging Tuizigt Westerpark Haagpoort 0,00 850,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Sint NIcolaas Comit�reda 1.385,00 2.064,00 0,00 0,00
Stichting Opkomst voor het kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Levensplan 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen Kankervrij 180,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Erasmus MC Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Childrenshome 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar 0,00 777,00 0,00 0,00
Sinterklaascomité Heuvel 0,00 448,00 0,00 0,00
Sint Nicolaas Comité Ulvenhout 0,00 0,00 0,00 0,00
Sint Nicolaas Comité 0,00 1.654,00 0,00 0,00
SIAW HOMESERVICE 0,00 830,00 677,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 18.784,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 13.636,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.