Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 606,00 0,00 0,00 0,00
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 0,00 0,00 843,00 0,00
Alzheimer Nederland 6.584,00 6.744,00 5.766,00 0,00
Amnesty International 12.240,00 12.913,00 11.003,00 0,00
Amref Flying Doctors 573,00 0,00 0,00 0,00
CC Giegeldonk 0,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnebloem 3.040,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnebloem 0,00 0,00 0,00 3.150,00
Diabetes Fonds 2.402,00 2.579,00 3.152,00 0,00
Dierenbescherming 0,00 0,00 9.154,00 0,00
Dierenbescherming 9.017,00 9.051,00 9.154,00 0,00
Epilepsiefonds 3.154,00 2.730,00 5.512,00 0,00
Erasmus MC 440,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 504,00 906,00 0,00 0,00
HandicapNL 231,00 0,00 1.016,00 0,00
Hartstichting 28.945,00 29.378,00 26.908,00 0,00
Hersenstichting 6.310,00 9.530,00 11.243,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 23.136,00 25.247,00 24.140,00 0,00
Jantje Beton 7.944,00 7.544,00 8.404,00 0,00
Kinder Comité Tuinzigt / Westerpark 540,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 69.823,00 68.657,00 68.165,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 13.192,00 11.886,00 16.386,00 0,00
Longfonds 12.069,00 7.666,00 9.020,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.690,00 3.797,00 2.916,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 7.170,00 8.524,00 8.606,00 0,00
Nationaal MS Fonds 7.748,00 7.149,00 9.048,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 5.778,00 0,00
Natuurmonumenten 9.760,00 9.414,00 8.322,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 12.590,00 11.466,00 14.342,00 0,00
Nierstichting 26.859,00 24.574,00 23.972,00 0,00
Oranje Fonds 3.438,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.607,00 2.427,00 1.424,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 15.323,00 13.816,00 24.603,00 0,00
ReumaNederland 13.111,00 14.175,00 13.636,00 0,00
Rode Kruis 41.165,00 40.952,00 18.784,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen Kankervrij 0,00 0,00 180,00 0,00
Stichting Sint NIcolaas Comit�reda 0,00 0,00 1.385,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.