Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 68.657,00 68.165,00 65.327,00 0,00
Rode Kruis 40.952,00 18.784,00 20.984,00 0,00
Hartstichting 29.378,00 26.908,00 22.196,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 25.247,00 24.140,00 8.076,00 0,00
Nierstichting 24.574,00 23.972,00 23.210,00 0,00
ReumaNederland 14.175,00 13.636,00 11.810,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 13.816,00 24.603,00 23.869,00 0,00
Amnesty International 12.913,00 11.003,00 11.953,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 11.886,00 16.386,00 27.095,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.466,00 14.342,00 10.878,00 0,00
Hersenstichting 9.530,00 11.243,00 10.829,00 0,00
Natuurmonumenten 9.414,00 8.322,00 3.929,00 0,00
Dierenbescherming 9.051,00 9.154,00 7.932,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 8.524,00 8.606,00 0,00 0,00
Longfonds 7.666,00 9.020,00 5.988,00 0,00
Jantje Beton 7.544,00 8.404,00 8.135,00 0,00
Nationaal MS Fonds 7.149,00 9.048,00 8.040,00 0,00
Alzheimer Nederland 6.744,00 5.766,00 6.069,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.797,00 2.916,00 4.451,00 0,00
Epilepsiefonds 2.730,00 5.512,00 3.423,00 0,00
Diabetes Fonds 2.579,00 3.152,00 4.952,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.427,00 1.424,00 1.522,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 906,00 0,00 1.254,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CC Giegeldonk 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar 0,00 0,00 777,00 0,00
De Zonnebloem 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
World Servants Waarder 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinder Comité Tuinzigt / Westerpark 0,00 0,00 0,00 0,00
Erasmus MC 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 1.672,00 0,00
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 0,00 843,00 700,00 0,00
Stichting Kinderen Kankervrij 0,00 180,00 0,00 0,00
Stichting Sint NIcolaas Comit�reda 0,00 1.385,00 2.064,00 0,00
Stichting Opkomst voor het kind 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.