Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar 0,00 777,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnebloem 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
World Servants Waarder 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinder Comité Tuinzigt / Westerpark 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Erasmus MC 0,00 0,00 0,00 0,00
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 843,00 700,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen Kankervrij 180,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Sint NIcolaas Comit�reda 1.385,00 2.064,00 0,00 0,00
Stichting Opkomst voor het kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vereniging Tuizigt Westerpark Haagpoort 0,00 850,00 0,00 0,00
Curio Verviersstraat 0,00 0,00 0,00 0,00
SIAW HOMESERVICE 0,00 830,00 677,00 0,00
Natuurmonumenten 8.322,00 0,00 0,00 0,00
Stichting WAYNG Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Childrenshome 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Levensplan 0,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnebloem 0,00 0,00 0,00 0,00
INHAALCOLLECTE 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Sint Nicolaas Comité Ulvenhout 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenasiel Breda 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 9.154,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 5.778,00 0,00 0,00 0,00
Sinterklaascomité Heuvel 0,00 448,00 0,00 0,00
Sint Nicolaas Comité 0,00 1.654,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CC Giegeldonk 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 8.404,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 8.606,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 18.784,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 16.386,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 11.003,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.